فناوری خورشیدی چیست ؟

فناوری خورشیدی چیست ؟

امروزه رهایی از مصرف کمتر سوخت های فسیلی و رفتن به سمت استفاده بیشتر از انرژی های تجدید پذیر به ضرورتی مهم برای جوامع بدل شده است بطوریکه هر چند سال یکبار ، یک فناوری و دست یابی جدید در راستای تحقق این هدف ظهور میکند در این راستا تلاش میکنیم چگونگی تولید برق توسط انرژی خورشیدی ، فناوری های خورشیدی از جمله فتوولتائیک ، مزایای استفاده از آن و توسعه پایدار شرح داده شود.

ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین شرایط اقلیمی موجود ، میتواند بهترین دریافت را از انرژی و تابش خورشیدی را در اکثر مناطق و شهرها داشته باشد.

یکی از عمده ترین نیاز جوامع کنونی ، قدم برداشتن در راه رشد و توسعه پایدار است که ملزم به حمایت همه جانبه و فراهم کردن بستر مناسب برای پیشرفت در این زمینه میباشد و در این صورت میتوان افق روشنی را برای آیندگان ترسیم کرد و هیچ منابع و سرمایه ای را به خطر نینداخت.

از این رو که انرژی یک مولفه ی مهم برای تداوم رشد اقتصادی ،اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی است پس برخورداری از انرژی بهینه با کمترین ریسک برای مدیریت آن از مهمترین شاخصه های توسعه پایدار و حرکت در راه درست آن است.

  • انرژی خورشیدی با سه روش به الکتریسیته تبدیل می شود:

  1. فناوری فتوولتائیک ، که بیشترین پیشرف را داشته است
  2. فناوری های متمرکزکننده گرمایش خورشیدی  که بر اساس متمرکز کردن پرتوها فعالیت دارد.
  3. فناوری های نوظهور که شامل حوضچه و تنوره های و…میباشد.

روش فتوولتائیک:

در سازوکار روش فتوولتائیک به این صورت است که پرتوهای دریافتی از خورشید توسط نیم رسانا یا همان پنل های خورشیدی بطور مستقیم به برق تبدیل میشوند که سرمایه گذاری بسیاری برای آن شده است.

برخی از مزایا استفاده از فتوولتائیک:

  • برای استفاده از این سیستم انرژی خورشیدی تجدیدپذیر و نامحدود است.
  • تولید برق توسط فتوولتائیک هیچگونه انتشار آلاینده ای ندارد.
  • دارای اجزای متحرک نمیباشد و به همین سبب هزینه تعمیر و نگهداری آن کاهش می یابد.
  • خطر آتش سوزی در این سیستم به مراتب کمتر از سایر سیستم هاست.
  • پنل های فتوولتائیک برای تولید برق در مناطق دور افتاده بسیار مفیدند.

 

 

 

  1. ذکر این نکته در خصوص استفاده از پنل های خورشیدی بجاست که در صورت استفاده از انرژی خورشیدی به هنگام شب باید از باتری به منظور ذخیره سازی استفاده شود.

 

روش متمرکزکننده ی گرمایش خورشیدی:

در این روش عملیات ترمودینامیکی با بکارگیری تجهیزات و وسایل مبدل گرما ،توان الکتریکی تولید شده به انرژی مکانیکی تبدیل میشود ؛به بیان ساده تر انرژی خورشید به انرژی حرارتی و سپس به انرژی مکانیکی و در نهایت به تولید انرژی الکتریکی می انجامد.

پنل های خورشیدی به دو دسته ی ، صفحه تخت و صفحه ی متمرکزکننده تقسیم میشود.نوع صفحه تخت بسیار رایج است که نور را بدون دخالت به نیم رسانا انتقال می دهد و در آخر به الکتریسیته تبدیل میکند.اما پنل های متمرکزکننده ابتدا نور دریافتی را متمرکز کرده و سپس به سمت پنل خورشیدی هدایت میکند.

از اتصال پنل های خورشیدی ، مدول خورشیدی حاصل میشود که برای ساخت و بهره برداری از مجموعه های بزرگ با خروجی قابل توجه ،باید چند مدول پنل خورشیدی با هم و همزمان فعالیت کنند اما برای استفاده از شارژر یک باتری کوچک ، توان تولیدی پنل به تنهایی کافیست .