تفاوت داکت و ترانکینگ کابل

توسط |۱۳۹۹-۹-۴ ۱۸:۰۸:۲۰ +۰۰:۰۰۴ام آذر, ۱۳۹۹|مقالات, مقایسه|

تفاوت داکت و ترانکینگ کابل ترانکینگ ها و داکت ها محفظه هایی هستند که جهت توزیع سیستم های برق نرمال