بالاست الکترونیکی مهتابی میکرومکس

ترمینال : برای افزایش طول سیم ها ازترمینال برق یا کانک

لامپ هالوژن مدل TL1907تکنوتل

لامپ : لامپ ها منبع روشنایی مصنوعی هستند . که از قطعاتی

پایه لامپ رشد چرخی با گیره ال ای دی سازان

لامپ : لامپ ها منبع روشنایی مصنوعی هستند . که از قطعاتی

پایه خرطومی لامپ رشد کوتاه ال ای دی سازان

لامپ : لامپ ها منبع روشنایی مصنوعی هستند . که از قطعاتی

پایه خرطومی لامپ رشد بلند ال ای دی سازان

لامپ : لامپ ها منبع روشنایی مصنوعی هستند . که از قطعاتی