کلید مینیاتوری از مهمترین قطعات در یک مدار الکتریکی می باشد که با توجه به نیاز قطعات در مدار باید ولتاژ خاصی را اجازه خروج از خود بدهد و با توجه به نوسانات برق شهری استفاده از کلید مینیاتوری بسیار واجب و مهم می باشد.

کلید مینیاتوری از جمله قطعاتی می باشد که می تواند از نوسانات شدید جلوگیری کند و مانع ورود ولتاژ بالا به مدار شود، این نوع کلید در صورت تغییر ولتاژ به صورت خودکار قطع می شود، یکی از مهمترین قطعات الکتریکی در مدار می باشد و باید در انتخاب آن بسیار دقت داشته باشید تا با انتخاب اشتباه آمپر و یا حتی برندهای فیک باعث آسیب جبران ناپذیر بشوید.

رفتن به بالا